Regulamin

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej agr.maryjni.pl (zwany dalej Regulaminem)

 1. Informacje ogólne

  Strona agr.maryjni.pl (nazywana dalej "Stroną Internetową") jest własnością Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (nazywanej dalej "MI Polska" lub "Stowarzyszenie"), zarejestrowanego w Polsce, którego siedziba mieści się pod adresem: Niepokalanów Lasek, ul. Tersińska 32, 96-515 Teresin.

  Używane w Regulaminie zwroty: "Użykownik" i "Użytkownicy" - oznaczają wszystkich, którzy korzystają ze Strony Internetowej. Słowa: "my", "nas", "nasze" i "Administrator" - oznaczają Stowarzyszenie.

  Korzystając z tej strony Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień Regulaminu oraz postępować zgodnie z jego warunkami.

  Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z postanowieniami Regulaminu, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej, ani do przeglądania zawartych na niej treści.

 2. Warunki użytkowania

  Użytkownicy mogą korzystać ze Strony Internetowej w następujących, prywatnych, niekomercyjnych celach:

  • przeglądania Strony Internetowej;
  • zadawania legalnych zapytań w imieniu własnym lub innej osoby, dla której Użytkownicy są legalnie upoważnieni;
  • dokonywania legalnych wpisów w imieniu wlasnym lub innej osoby, dla której Użytkownicy są legalnie upoważnieni;
  • przeglądu / zmiany wpisów;
  • przenosin na inne strony internetowe poprzez linki umieszczone na Stronie Internetowej;
  • umieszczania opinii, komentarzy, zdjęć, filmów oraz innych dozwolonych treści na Stronie Internetowej;
  • korzystania z innych usług/obiektów, które mogą być udostępnione poprzez Stronę Internetową.

  Użytkownicy mogą pobierać ze Strony Internetowej treści niezbędne do dozwolonego użytku, ale nie wolno kopiować, modyfikować, reprodukować, sprzedawać, wynajmować, handlować lub rozpowszechnianiać treści umieszczonych na Stronie Internetowej bez zgody Administratora. Aby uzyskać zgodę na takie wykorzystanie Strony Internetowej należy wysłać e-mail lub napisać na adres Administratora (poniżej) podając następujące informacje: (a) nazwisko i imię lub nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną linka(ów); (b) nazwę firmy/organizacji zamierzającej wykorzystać fragment Strony Internetowej; (c) adres e-mail i numer telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną linka(ów); oraz (d) adres(y) strony internetowej, na której ma pojawić się link do Strony Internetowej. Użytkownikom nie wolno korzystać z nazwy "MI" bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 3. Użytkownicy nie będą:

  • pisać, przesyłać ani rozpowszechniać żadnych informacji na lub za pośrednictwem tej Strony Internetowej, które są lub mogą być szkodliwe, nieprzyzwoite, zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem lub mogą spowodować naruszenie praw innych stron;
  • dokonywać nieautoryzowanych, fałszywych lub nieuczciwych wpisów;
  • używać jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu lub oprogramowania służącego do wydobycia danych ze Strony Internetowej w celach komercyjnych (tzw. screen/data scrapingu);
  • podejmować innych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Strony Internetowej lub jej infrastruktury;
  • używać oprogramowania, algorytmu lub urządzenia służącego do zakłócania/próby zakłócenia dzialania lub funkcjonalnosci Strony Internetowej, w tym - ale nie tylko - przesyłania lub udostępniania plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy, za pomocą jakichkolwiek środków;
  • niszczyć, zmieniać lub ingerować w wygląd i układ Strony Internetowej lub jej podstawowy kod oprogramowania.

  Bez uszczerbku dla któregokolwiek innych praw Stowrzyszenia, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Strony Internetowej i/lub anulowania wpisów, jeśli zauważy (według własnego uznania), że Użytkownicy naruszają Regulamin.

 4. Obsługa Strony Internetowej

  Administrator nie gwarantuje kompletności i poprawności informacji znajdujących się na stronie.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony Internetowej, ani do usług, jeżeli są one wynikiem działania siły wyższej lub zawinionego działania osoby trzeciej.

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia - bez wcześniejszego powiadomienia - wszelkich informacji lub usług.

  Administrator może zawiesić dostęp do Strony Internetowej z jakiegokolwiek powodu, bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.

 5. Własność intelektualna

  Wszystkie informacje, dane i materiały prezentowane na Stronie Internetowej są przedmiotem prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa do baz danych i/lub innych praw własności intelektualnej. Użytkownicy mogą używać tych informacji, danych i/lub materiałów tylko zgodnie z dozwolonymi warunkami użytkowania opisanych w punkcie 2 Regulaminu (powyżej). Każde inne zastosowanie i/lub powielanie informacji, danych i/lub materiałów bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia, jest zabronione i będzie stanowić naruszenie Regulaminu. Może również naruszać prawa własności intelektualnej Stowarzyszenia i/lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, jakie uważa za konieczne, łącznie z podjęciem postępowania sądowego bez uprzedzenia, w związku z niedozwolonym korzystaniem ze Strony Internetowej.

 6. Linki

  Administrator może udostępniać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, które według niego mogą być interesujące dla osób odwiedzających Stronę Internetową. Takie inne witryny nie są pod kontrolą Administratora, dlatego nie odpowiada za ich treść. Administrator podaje linki do tych stron wyłącznie dla wygody Użytkowników i nie monitoruje ani nie podpisuje się pod żadnym materiałem dostępnym na tych stronach. Nie ponosi zatem jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do innych stron internetowych lub w odniesieniu do jakiegokolwiek materiału lub informacji pojawiąjacych się na nich lub pochodzących od nich. Zawsze należy uruchomić program antywirusowy dla wszystkich treści i materiałów pobranych z Internetu w ogóle, a w szczególnosci ze Strony Internetowej.

 7. Odpowiedzialność

  Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie finansowe lub inne straty wynikające z korzystania ze Strony Internetowej lub jakiejkolwiek innej witryny, do której linki znajdują się na Stronie Internetowej, oraz wynikających z wykorzystania informacji prezentowanych na tej lub innych witrynach.

  W maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie, Stowarzyszenie zrzeka się wszelkich domniemanych gwarancji w odniesieniu do informacji, usług i materiałów zawartych na Stronie Internetowej. Wszystkie takie informacje, usługi i materiały są dostarczane "tak jak jest" i "jak dostepne" bez jakiejkolwiek gwarancji.

  Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej prosimy kierować bezpośrednio do Administratora.

  Z Administratorem można się skontaktować pod następującym adresem: Niepokalanów Lasek, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin, tel. (+48) 604 720 845, e-mail: admin@rycerstwo.net.

 8. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

  Korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu i wszelkie spory będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Polski.

  Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo (według własnego uznania), aby w przypadku naruszenia Regulaminu wnieść powództwo przeciwko którejkolwiek ze stron w miejscu jego naruszenia lub w miejscu zamieszkania jakiejkolwiek ze stron.

 9. Polityka plików cookie

  Czym są pliki cookie?

  Pliki "cookie" to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na twoim komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone) podczas gdy odwiedzasz strony internetowe. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

  Gromadzenie danych

  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  - czas nadejścia zapytania,
  - czas wysłania odpowiedzi,
  - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony maryjni.pl nastąpiło przez odnośnik,
  - informacje o przeglądarce użytkownika.

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

  Wykorzystywanie danych

  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

  Sesyjne pliki cookie

  Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

  Pliki cookie służące do analiz

  Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

  Pliki cookie używane do targetowania

  Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

  Zarządzanie plikami cookie

  Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisu.

  Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest pod adresemwszystkoociasteczkach.pl.