Możliwości

Start » Możliwości

Organizujemy, prowadzimy i animujemy rekolekcje, dni skupienia, katchezy spotkania. Ubogacamy je przygotowanymi przez nas celebracjami, pantomimami i innymi przedstawieniami, a także osobistym świadectwem wiary.