Kim jesteśmy

"Szaleńcy" Niepokalanej

AGR tworzą "szaleńcy" Niepokalanej, entuzjaści MI, którzy są gotowi na wszystko dla Niepokalanej (MI 3).

"Szaleńcy", ponieważ już "okrzepli w boju" dla Niepokalanej. Przeszli etap euforii, młodzieńczego zapału, nieraz zmierzyli się z ogromnymi przeciwnościami i porażkami, związanymi z działalnością dla Maryi, a mimo to chcą ciągle być w rękach Maryi, by Ona czyniła z nimi, co się Jej podoba, a nie im.

Tę postawę AGR chce szczególnie propagować wśród młodzieży, tak podatnej dziś na różnego rodzaju frustracje i załamania wobec życiowych przeciwności. Chce tak praktycznie pokazać, co to znaczy Rycerstwo Niepokalanej, czyli "całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".

Ewangelizacja

Apostolska Grupa Rycerska zajmuje się ewangelizacją maryjną. Prowadzi także rekolekcje o tematyce rycerskiej (kolbiańskiej). Poprzez śpiew, spotkania, ciekawe homilie urozmaicone przedstawieniami i świadectwami - ma na celu ukazać Maryję jako najkrótszą drogę do Chrystusa, a w ten sposób rozszerzyć ideę Rycerstwa Niepokalanej.

...to nie my...

...tylko Niepokalana ma odnieść sukces! Rzeczywiście, Niepokalana jest dla nas jak koło ratunkowe, bez którego toniemy w otchłaniach morza współczesnego świata. Ona, "rzucona" nam na ratunek przez samego Jezusa, Jej Syna, wyciąga nas z wirów tego świata i prowadzi do Chrystusa, by w Nim nieustannie się odnawiać.

Nic dla siebie

Oddanie się Niepokalanej traktujemy jako zobowiązanie do służby rycerskiej i pracy nad zbawieniem każdego człowieka. Jesteśmy wezwani, aby realizować to w następujących etapach: poprzez 1) nawrócenie i oddanie Niepokalanej, pomóc wszelkimi dobrymi środkami każdemu do 2) uświęcenia, a w ten sposób doprowadzić siebie i innych do 3) zbawienia.

Kto się odda...

Wierzymy, że "kto się odda Niepokalanej i Ją ofiarnie kocha, ten siebie uświęci i zbawi, i innym do zbawienia i uświęcenia dopomoże". Dlatego każdemu proponujemy tę drogę realizacji swojego chrześcijańskiego powołania do świętości - w myśl zawołania św. Maksymiliana Kolbego, który jest naszym wzorem i patronem: "Muszę być świętym - i to jak największym!"

Gdzie działamy?

Apostolska Grupa Rycerska działa wszędzie, gdzie tylko Niepokalana zechce nas posłać. Chętnie współpracujemy z wszelkimi katolickimi organizacjami, wspólnotami i ruchami. Angażujemy się w różne masowe akcje o wymiarze międzynarodowym, narodowym i lokalnym, jak np. Światowe Dni Młodzieży, Europejskie Spotkania Młodych Taizé, Franciszkańskie Spotkania Młodych, zjazdy młodzieży rycerskiej, festiwale kultury chrześcijańskiej itp.