EDeN - etap 2

Start » Możliwości » EDeN » EDeN - etap 2

Ewangelizacyjne Dni Nawrócenia 2

Sobota, 9 listopada

17:00 Nieszpory

Katecheza biblijna (Ewangelia według św. Marka, rozdział II) - cz. 1
Dzielenie się Słowem

19:30 Wieczerza

Katecheza biblijna - cz. 2
Dzielenie się Słowem

23:30 Liturgia Słowa (Godzina czytań rozszerzona)


Niedziela, 10
listopada

0:30 Czuwanie modlitewne (Adoracja Najśw. Sakramentu)

6:00 Liturgia Eucharystii (z sakramentem pojednania i odnowieniem sakramentu chrztu świętego)

8:00 Śniadanie wielkanocne

9:15 Jutrznia i błogosławieństwo

 

Dni są przeżywane w całkowitym oderwaniu się od świata (mediów, telefonów...), w pełnym zanurzeniu się w Boże Słowo i Boże Ciało. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte, brewiarz i notatnik.

Koszt: 100 zł od osoby; grupa powyżej 9 osób: 90 zł od osoby.