dla Maryi

Chcemy być w rękach Maryi, by Ona czyniła z nami, co się Jej podoba, a nie nam.

 

...to nie my... 

..tylko Niepokalana ma odnieść sukces! Rzeczywiście, Niepokalana jest dla nas jak koło ratunkowe, bez którego toniemy w otchłaniach morza współczesnego świata. Ona, "rzucona" nam na ratunek przez samego Jezusa, Jej Syna, wyciąga nas z wirów tego świata i prowadzi do Chrystusa, by w Nim nieustannie się odnawiać. 

 

Nic dla siebie 

Oddanie się Niepokalanej traktujemy jako zobowiązanie do służby rycerskiej i pracy nad zbawieniem każdego człowieka. Jesteśmy wezwani, aby realizować to w następujących etapach: poprzez 1) nawrócenie i oddanie Niepokalanej, pomóc wszelkimi dobrymi środkami każdemu do 2) uświęcenia, a w ten sposób doprowadzić siebie i innych do 3) zbawienia. 

 

Kto się odda... 

Wierzymy, że "kto się odda Niepokalanej i Ją ofiarnie kocha, ten siebie uświęci i zbawi, i innym do zbawienia i uświęcenia dopomoże". Dlatego każdemu proponujemy tę drogę realizacji swojego chrześcijańskiego powołania do świętości - w myśl zawołania św. Maksymiliana Kolbego, który jest naszym wzorem i patronem: "Muszę być świętym - i to jak największym!"